.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠtudentská spoločnosť ROYAL BUSINESS

Študentská spoločnosť ROYAL BUSINESS, so sídlom v Leviciach, vznikla na základe zmluvy o združení, ktorá bola riadne zaregistrovaná v JA SR v Bratislave  pod číslom 058/2013. Od tohto obdobia začali študenti III.L  s prípravou na podnikateľské aktivity a s prípravou Ustanovujúceho valného zhromaždenia.  Zvolili sme 6- členné predstavenstvo, ktoré je zároveň vrcholovým manažmentom firmy.

Čítať ďalej...

Qualcosa di nuovo

Qualcosa di nuovo š. s.

Študentská spoločnosť (š. s.) QUALCOSA DI NUOVO pôsobí  v rámci vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia (APE). Cieľom tohto projektu je pomôcť študentom zorientovať sa v podmienkach trhovej ekonomiky, okrem teoretických poznatkov získať aj praktické skúsenosti a zručnosti v oblasti podnikania. Najdôležitejším kritériom úspešnosti – ako každej reálnej firmy – zostáva efektívnosť, t. j. dosiahnutie zisku.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o