.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠtudentská spoločnosť ROYAL BUSINESS

Študentská spoločnosť ROYAL BUSINESS, so sídlom v Leviciach, vznikla na základe zmluvy o združení, ktorá bola riadne zaregistrovaná v JA SR v Bratislave  pod číslom 058/2013. Od tohto obdobia začali študenti III.L  s prípravou na podnikateľské aktivity a s prípravou Ustanovujúceho valného zhromaždenia.  Zvolili sme 6- členné predstavenstvo, ktoré je zároveň vrcholovým manažmentom firmy.

Svoj vklad do spoločnosti upísalo 100 akcionárov. Menovitá hodnota akcie je 1,– €. Sídlime v prenajatých priestoroch školy, môžeme využívať technické vybavenie školy (počítače, kopírku, tlačiareň, reproduktory, mixačný hudobný pult, telefón) za symbolický poplatok pre vedenie školy.
Keďže študentská spoločnosť simuluje činnosť akciovej spoločnosti, riadne disponuje vstupným kapitálom, predáva akcie a podniká. Medzi hlavné podnikateľské aktivity patria: Tradičný levický jarmok, Halloween, vianočné trhy, valentínske trhy, predajné akcie k Veľkej noci a Veľtrh študentských spoločností.
Študentská spoločnosť ukončí svoju činnosť záverečným valným zhromaždením, z výsledku hospodárenia vyplatí dividendy, podáva daňové priznanie a riadne zaplatí daň zo zisku.
Žiaci majú možnosť pracovať s reálnymi dokladmi, viesť účtovníctvo, platiť poplatky a dane, vyplácať svojim zamestnancom mzdy. Aby bola prepojenosť s praxou čo najlepšia, každá študentská spoločnosť má konzultanta z praxe. Väčšinou to sú rodičia našich žiakov, ale taktiež aj úspešní podnikatelia z Levíc.
Žiaci sa taktiež zúčastňujú celoslovnského vstupného a výstupného testu z online-ekonómie a za 66 % úspešnosť získavajú certifikát.
Cieľom predmetu je zabezpečiť najväčší kontakt študentov s ekonomickou realitou, so skutočným svetom podnikania.

Vedúca MK Obchod a služby : Ing. Anna Kováčová

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o