.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠtúdium

Možnosti štúdia:

pre absolventov základných škôl

- študijné odbory

- učebné odbory

pre absolventov učebných odborov

- nadstavbové štúdium

 

Vzdelánie pre prácu v dm
 

Partneri

esf

agentura asfu

op vzdelavanie

Partneri školy


O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk