.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePoukázanie 2% zo svojej dane za rok 2019 pre SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 v Leviciach

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% zo svojej dane za rok 2019 Strednej odbornej škole služieb, Ul. sv. Michala 36 v Leviciach. Rodičovské združenie pri SOŠ služieb Levice, ktoré je oprávneným prijímateľom 2% zaplatenej dane z príjmu, spravuje tieto  finančné prostriedky a spolu so školou rozhoduje o ich použití  na nové materiálno-technické vybavenie školy a školských pracovísk.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby TU.
Veľmi pekne Vám ďakujeme za Váš príspevok.

Stredisko 1003 - 2020

3/1/2020

3/2/2020

3/3/2020

3/4/2020

3/5/2020

 

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o