.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSprávne poplatky

Výber správnych poplatkov za správne úkony Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice NEIMPLIKUJE v zmysle par. 4 ods.1 písmeno a) a odsek 3 písmeno c) zákona 145/1995 Z.z. Zákona o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o