.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePovinné informácie

Faktúry

Zmluvy

Objednávky

Verejné obstarávanie

Ponuky

 

2% škole

Sadzobník správnych poplatkov

Voľné pracovné miesta

Hodnotiaca správa 2020/2021

Hodnotiaca správa 2021/2022

Hodnotiaca správa 2022/2023

 

ESF

 

Zriaďovacia listina

Organizačná štruktúra

Postup pri vybavovaní sťažností 

 

Smernica o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach Strednej odbornej školy služieb, Ul. sv. Michala 36, Levice

Právne informácie

Zásady ochrany osobných informácií

Smernica o prístupe k informáciám

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo školy www.soslevice.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Škola si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy). Ide o dokumenty, ktoré škola netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

 

Podnety a pripomienky posielajte na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.   alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o