.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceUčebné odbory

2487 H 01 - autoopravár - mechanik

3355 H - stolár

3661 H - murár

3678 H - inštalatér

6456 H - kaderník

6460 H - predavač

2964 H - cukrár

2978 H - cukrár - pekár

6489 H - hostinský

6444 H - čašník-servírka

6445 H - kuchár

6462 H - barbier

2988 H - mliekar a syrár

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o