.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePrijímacie konanie na rok 2019/2020

Info leták na stiahnutie

Prijímacie konanie pre žiakov ZŠ pre šk. rok 2019/2020

Kritériá pre študijný odbor k nahliadnutiu TU.

Kritériá pre učebný odbor k nahliadnutiu TU.

Okruhy na PS:
- zo SJL
- z CUJ
- z MAT

Prijímacie konanie na nadstavbové štúdium pre šk. rok 2019/2020

Kritériá na nadstavbové štúdium TU .

Prihláška na NŠ - tlačivo

Okruhy na PS:

- zo SJL

- z MAT

 

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o