.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExterné štúdium v študijnom odbore Podnikanie v remeslách a službách

Stredná odborná škola služieb otvára v školskom roku 2019/2020 externé – diaľkové štúdium v študijnom odbore Podnikanie v remeslách a službách. 

Bližšie informácie: LetákPrihláška

 

Prijímacie konanie na rok 2019/2020

Info leták na stiahnutie

Prijímacie konanie na nadstavbové štúdium pre šk. rok 2019/2020

Kritériá na nadstavbové štúdium TU .

Prihláška na NŠ - tlačivo

Okruhy na PS:

- zo SJL

- z MAT

 

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o