.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePraktické skúsenosti odboru barbier - I.D

Hoci sú len prváci, snažia sa neustále zlepšovať. Práca :Jakub Melicher 1.D .

videoukážka

Produktívne práce žiakov uč. odboru murár

V mesiacoch január a február 2024 sa žiaci I.A a III.A učebného odboru murár podieľali na obnove priestorov našej školy.  Zrekonštruovali učebne, v ktorých opravili poškodené omietky a učebne následne vymaľovali. V súčastnosti prebieha rekonštrukcia podlahy na chodbe školy, kde žiaci odstránili vrstvu starej liatej podlahy, opravili poškodený podkladový betón a položili novú keramickú dlažbu s použitím moderných materiálov a pracovných pomôcok.

Čítať ďalej...

Prax žiakov prvého ročníka v odbore barbier

V odbore Barbier máme v prvom ročníku  šesť žiakov. V salóne pracujú pod vedením p. majsterky. Salón je vybavený  všetkým, čo potrebujú k svojmu vzdelávaniu. Žiaci pracujú na živých modeloch, ale aj na česacích hlavách. Učia sa rôzne veci ako fungovanie a vybavenie  prevádzky, umývanie vlasov, masáž hlavy, fúkanie,  holenie a strihanie vlasov.

Čítať ďalej...

Ukážka prác našich žiakov v odbore barbier

Prax žiakov prvého ročníka v odbore barbier

Ukážkové práce žiakov I.D 

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o