.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMaliar

Praktické vyučovania v  učebnom odbore maliar prebieha na školskom pracovisku praktického vyučovania na Kálnickej ceste v Leviciach.
Počas troch rokov štúdia sa žiaci učia poznávať a pracovať s farbami, používajú najnovšie techniky maliarskych prác. Vykonávajú najmä  maľovanie maľoviek, tvorbu a odstraňovanie olejových náterov, pracujú so sadrokartónom, zameriavajú sa na znižovanie stropov a stavbu sadrokartónových priečok, osvojujú si tvorbu nových dekoračných techník a tapetovanie.

Majstrom odborného výcviku je Bc. Martin Paukovič

Osobnostné predpoklady na profesiu maliar

Ukážka prác našich žiakov

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o