.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMurár

Odborný výcvik v učebnom odbore murár prebieha na školskom pracovisku praktického vyučovania - murárska dieľňa na Kálnickej ceste v Leviciach. V prvom ročníku sa vzdelávanie žiakov zameriava najmä na získanie základných zručností pri práci s murárskym náradím, žiaci získavajú vedomosti z prípravy a vyhotovenia betónu a základov budov a murovania. V druhom a treťom ročníku sa žiaci podieľajú na vyhotovení murárskych prác na zákazku. Získavajú vedomosti o stavebných materiáloch a ich použití a zručnosti z murovania, omietania, škrabania omietok, betónovania, obkladania, zatepľovania, dláždenia a kladenia zámkovej dlažby, stavby murovaných plotov a pod.

Žiaci pracujú pod dozorom  majstra odbornej výchovy  Bc. Martina Paukoviča.

Osobnostné predpoklady na profesiu murár

Ukážka prác našich žiakov

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o