.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceInštalatér

Školské pracovisko praktického vyučovania - inštalatérska dieľňa na Kálnickej ceste v Leviciach ponúka vzdelávanie žiakov v učebnom odbore inštalatér. V prvom ročníku získavajú žiaci zručnosti s prácou s kovom, plastom a drevom, vyrábajú jednoduché výrobky. Vo vyšších ročníkoch je učivo zamerané na montáž a výmenu hygienických zariadení, boilerov, výhrevných telies,  kladenie rozvodov vody a ústredného vykurovania vrátane podlahového a kladenia závlahových systémov.

Majstrom odbornej  výchovy je Jozef Morvai.

Osobnostné predpoklady na profesiu inštalatér

Ukážka prác našich žiakov v odbore inštalatér

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o