.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceAutoopravár - mechanik

Žiaci učebného odboru autoopravár mechanik nacvičujú zručnosti v autoservisoch v zmluvných pracoviskách odborného výcviku a u zamestnávateľov v duálnom systéme vzdelávania. Osvojujú si základy obrábania kovov, spoznávajú časti áut a motorov a pod vedením inštruktorov vykonávajú prezúvanie a vyvažovanie pneumatík, výmenu oleja a jednoduché autoopravárenské práce, vykonávajú práce na zákazkách pod vedením inštruktorov. Škola spolupracuje s renomovanými autoopravárenskými servismi v systéme duálneho vzdelávania: CYDA s.r.o. Levice, Auto Rácz s.r.o.  Levice,  TGA s.r.o. Levice, Autoline s.r.o. Levice. Ďalšie zmluvné pracoviská OVY sú Autoservis Križovič Želiezovce, AGV servis Horná Seč,  AS auto Levice. Komunikáciu, priebeh a hodnotenie žiakov zabezpečuje hlavný MOV Bc. Martin Paukovič a školský koordinátor duálneho vzdelávania PaedDr. Iveta Pomothyová.

Majstrom odbornej výchovy je Bc. Martin Paukovič.

Osobnostné predpoklady na profesiu autoopravár-mechanik

Ukážka prác našich žiakov v odbore autoopravár

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o