.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePracoviská pre odbor mliekar syrár

Žiaci učebného odboru mliekar a syrár absolvujú odborný výcvik počas troch rokov v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku zamestnávateľa Levické mliekarne a.s. Levice. Osvojujú si základné činnosti príjmu a kontroly mlieka ako základnej výrobnej suroviny, nacvičujú zručnosti vo všetkých častiach mliekarenskej prevádzky, príjem a úprava mlieka, pasterizačná linka, úsek výroby smotany, tvaroháreň, syráreň, masliareň, výroba tavených syrov, úsek výroby plesňového syra, nacvičujú laboratórne zručnosti v   chemických laboratóriách na všetky predpísané skúšky mlieka. Žiaci nacvičujú sanitačné úkony na všetkých úsekoch výroby, montáž a demontáž výrobného zariadenia na všetkých úsekoch výroby. Odbornú prípravu, komunikáciu, priebeh praktického vyučovania a hodnotenie žiakov z odborného výcviku zabezpečuje hlavný inštruktor a inštruktori na pracovisku v spolupráci so školským koordinátorom duálneho vzdelávania.

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o