.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePracoviská pre odbor obchodný pracovník

Odborný výcvik  v študijnom odbore obchodný pracovník prebieha na pracovisku praktického vyučovania zmluvných zamestnávateľov v prvom ročníku 1 deň v týždni.  V druhom až štvrtom ročníku, 2 dni v týždni delené  na pracovisku zamestnávateľa a  v odbornej učebni školy. Odborný výcvik  prebieha pod vedením  majsterky odbornej výchovy, inštruktorov zmluvných pracovísk a učiteľky odborných predmetov.  Počas 4 rokov štúdia  odborného výcviku  získavajú žiaci zručnosti v práci s tovarom,   začínajú praktické vyučovanie nácvikom základných zručností v maloobchode, v sklade, v predajni, v balení tovarov, v manipulácii s obalmi a tovarom so zreteľom na druh tovarovej skupiny. V ďalšom štúdiu žiaci nacvičujú  zručnosti v práci s výpočtovou technikou, administratívnymi a obchodnými písomnosťami pri pohybe tovaru, objednávaní, dodávke, nákupe, predaji, reklamáciách. Počas odborného výcviku žiaci aranžujú darčekové balenia, darčekové koše, výklady na rôzne príležitosti a udalosti kalendárneho roka. Získavajú zručnosti v kontrolnej činnosti obchodnej prevádzky, nacvičujú komunikáciu so zákazníkom a psychológiu predaja.  Zmluvní partneri v poskytovaní praktického vyučovania sú obchodné reťazce HM Tesco Levice, Billa Levice, COOP Jednota s.d. Nové Zámky, prevádzky Levice a okres Levice.

Majsterka odbornej výchovy: Mgr. Viera Bajanová, UOP Mgr. Anna Svetíková, inštruktori

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o