.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceUčebné laboratórie pre grafikov

V laboratóriách výpočtovej techniky, vo fotoateliéri,  v priestoroch odbornej učebne grafického dizajnu prebieha odborný výcvik  pod vedením majstrov odbornej výchovy.  Počas 4 rokov štúdia,  počas odborného výcviku  získavajú žiaci zručnosti v tvorbe a úprave digitálnej fotografie,   v príprave a spracovaní textu a  obrazu, v tvorbe animácií. Získané zručnosti  využívajú v tvorbe reklamných a propagačných materiálov, v tvorbe webových stránok, v tvorbe 3D grafiky, v tvorbe a spracovaní videí, v tvorbe elektronických publikácií, v príprave a tvorbe grafických návrhov pre sublimačnú tlač reklamných predmetov. Počas odborného výcviku žiaci pracujú so špeciálnymi grafickými softvérmi na rastrovú a vektorovú grafiku, na tvorbu 3D modelov a vizualizácie, so zalamovacím softvérom na tvorbu periodických tlačovín – pre levickú radnicu a tvorbu školského časopisu, podieľajú sa na grafickej a informačnej úprave interiérov školy. 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o