.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠkolské pracoviská praktického vyučovania

 • Cukrárska výrobňa Snežienka (Ul. 29. augusta 18)
  Vedúca strediska - Ing. Helena Tóthová

  2964 H cukrár - Ing. Jana Kollárová

  6460 H predavač - Mgr. Viera Bajanová

 

 • Reštaurácia SOŠ služieb (Záhradná 4)
  Hlavná majsterka odbornej výchovy - Bc. Elena Velšicová

  6445 H kuchár
  6444 H čašník, servírka
  6489 H hostinský

  Mgr. Gizela Hanová
  Bc. Antónia Kotorová
  Bc. Dana Mizeráková
  Bc. Oľga Gagová
  Bc. Jozef Korec
  Bc. Beáta Knížatová
  Mgr. Drahomíra Vrecníková

 • Salóny (Záhradná 4)
  Vedúca strediska - Mgr. Jarmila Óváriová


 • Kadernícky salón
  6456 H kaderník
  Bc. Žaneta Botková
  Mgr. Jarmila Óváriová

  Kozmetický salón
  6446 K kozmetik
  Judita Berkešová
  Mgr. Lucia Muchová

Partneri

esf

agentura asfu

op vzdelavanie

Partneri školy


O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk