.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceŠkolské pracoviská praktického vyučovania

 • Cukrárska výrobňa Snežienka (Ul. 29. augusta 18)
  Vedúca strediska - Ing. Helena Tóthová

  2964 H cukrár - Ing. Jana Kollárová

  6460 H predavač - Mgr. Viera Bajanová

 

 • Salóny (Záhradná 4)
  Vedúca strediska - Daniela Trnkusová

  Kadernícky salón
  6456 H kaderník
  Bc. Žaneta Botková
  Bc. Jarmila Óváriová

  Kozmetický salón
  6446 K kozmetik
  Daniela Trnkusová
  Lenka Svetlanská

Partneri

esf

agentura asfu

op vzdelavanie

Partneri školy


O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk