.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePonúkané služby

Škola ponúka:

kadernícke služby
kozmetické služby
cukrárenské výrobky
stavebné práce: murár, maliar, inštalatér, stolár
autoopravárske práce
stravovacie služby

 

Cenníky služieb:

Cenník kaderníckych úkonov

Cenník kozmetických úkonov

Cenník cukrárskych prác

Cenník inštalatérskych prác

Cenník murárskych prác

Cenník maliarskych prác

Cenník stolárskych prác

Cenník autoopravárskych prác

Cena stravovacích služieb dohodou

 

Dátum zverejnenia: 5.1.2017

Dátum poslednej zmeny: 4.9.2017

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o