.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceImatrikulácia 2018

Dňa 16. novembra sa v živote našich najmladších žiakov odohrala dôležitá udalosť - Imatrikulácia. Školská telocvičňa sa na pár hodín stala ich útočiskom. Ambasádormi slávnostného uvedenia prvákov do života školy boli kráľ Matúš Svitok s kráľovnou Jessicou Kalitovou zo IV.H triedy.

Program spevom otvorila Alžbeta Plevová z III.C triedy. Prváci  si po krátkom predstavení prevzali pasovacie dekréty a zložením imatrikulačného sľubu sa stali právoplatnými žiakmi Strednej odbornej školy služieb. Starší spolužiaci z II.H sa svojej úlohy pri organizovaní tohto podujatia zhostili veľmi dobre a svoje úsilie pretavili do milej a zábavnej atmosféry, ktorá túto tradíciu na našej škole sprevádza.

Vybavení tabuľkami s označením jednotlivých tried sme sa presunuli do Mestského kultúrneho strediska Junior, kde nasledovalo filmové predstavenie Obyčajná tvár. Zúčastnili sa ho všetci žiaci našej školy. Bol to mimoriadne dojímavý film, ktorý rozcítil aj menej citlivé povahy.

Vďaka Kataríne Kolíkovej a Petre Mikleovej z I.N sme si krátkou básňou a prejavom  pripomenuli pamätný 17. november 1989 a s ním súvisiaci Deň študentstva. Bol to príjemne strávený deň.

Za krásne fotky ďakujeme Jane Amálii Mäsiarovej zo IV.H triedy.

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o