.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBiela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.  Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ide o špecializované sociálne poradenstvo a realizáciu kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život.  Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne. Tento rok prebrala úlohy ambasádorky Adela Vinczeová, populárna moderátorka.

Oficiálny dátum zbierky bol 21. september.  Naši žiaci sa do zbierky zapojili aj tento rok. O finančný príspevok žiadali svojich spolužiakov v škole a ľudí v uliciach Levíc. Ich ochota pomáhať bola odmenená vyzbieranou sumou  158,15 eur. Ďakujeme žiačkam II. H triedy. 

Mgr. Denisa Tóthová

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o