.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceLignumexpo - Les Nitra

Dňa 20. 9. 2018 sa uskutočnila odborná exkurzia na výstavu Lignumexpo - Les Nitra pre žiakov 2. a 3. ročníka učebného odboru stolár. Žiaci mohli vidieť najnovšie technológie a strojové zariadenia v  oblastiach výroby nábytku, spracovania a opracovania dreva a ťažby drevnej suroviny.

Ing. Roman Žáček, UOP

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o