.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTriedna súťaž žiakov I.D v učebnom odbore cukrár

Dňa 12.02.2018 sa na stredisku praktického vyučovania pre učebný odbor cukrár konala triedna súťaž. Celá súťaž sa niesla v duchu blížiaceho sa sviatku zaľúbených. Preto aj názov témy znel: ,, Valentín – deň zaľúbených,,.

Súťaž bola zameraná na overenie  zručností žiakov pri vypichovaní z modelovacej hmoty a ich tvorivosti pri práci. Žiaci si vopred pripravili pracovné náčrty na papier, podľa ktorých potom vyhotovovali svoje súťažné práce. Žiaci pracovali na zadanej úlohe 3 hodiny. Žiacku súťaž hodnotila majsterka odbornej výchovy Ing.  Tóthová, ktorá aj odovzdala ceny. Žiačky prvého ročníka sú už teraz šikovné, tvorivé a tešia sa ďalšie témy a žiacke súťaže tvorivosti.

PaedDr. Iveta Pomothyová

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy


O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk