.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMedzinárodná cukrárska súťaž v Nitre

Dňa 22. 2. 2018 sa naša škola zapojila do medzinárodnej cukrárskej súťaže v Nitre. Organizátorom súťaže bola SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra, pod záštitou Odborného vzdelávania a kultúry NSK.

Medzinárodná cukrárska súťaž o JUNIORSKÚ TORTU ROKA 2018 bola na tému ,,Jarná harmónia“. Súťažilo päť škôl zo Slovenska a jedna z Českej republiky. Súťažili dvojčlenné  družstvá, ozdobovali maketu kruhovej torty na danú tému. Na vyhotovenie  exponátu mali čas 3 hodiny. Našu školu reprezentovali žiačky tretieho ročníka  Timea Bongyová a Monika Kasalová, pripravovali sa pod vedením majsteriek odbornej výchovy Ing. Tóthovej a Ing. Kollárovej. Vytvorili naozaj jarnú výzdobu torty, ktorú si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii. Súťaž prebiehala v súťažnej ale  priateľskej atmosfére. 

Odborná porota rozhodla nasledovne:

1.miesto:  SOŠ potravinárska Nitra

                   SOŠ potravinárska Topoľčany

2.miesto: SOŠ gastronómie a služieb Šurany

                   Obchodní akademie a hotelová škola Havlíčkov Brod

3.miesto: SOŠ dopravy a služieb Nové Zámky

                   SOŠ služieb Levice

Žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im ešte veľa tvorivého elánu do ďalších súťaží.

Ing. Jana Kollárová

Fotogaléria

 

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy


O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk