.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceSÚŤAŽ BARISTA JUNIOR 1. ROČNÍK – ŠKOLSKÉ KOLO

Dňa 15.2.2018 sa v priestoroch školskej jedálne uskutočnil prvý ročník školskej súťaže v príprave kávy v spolupráci so Školou baristu z Banskej Bystrice pod vedením p. Stanislava Cibuľu. Do súťaže sa mohli zapojiť všetci žiaci našej školy. Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: Stanislav Cibuľa, Peter Lašák a zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Iveta Pomothyová. Súťažiacimi boli žiaci: Nicola Bontová z III.H , Kristián Stribula z III.H, Matúš Svitok z III.H, Barbora Takácsová z II.D a František Šarkőzi z III.C.

Žiaci v priebehu 10 minút mali pripraviť 2 cappuccina a 2 miešané nealkoholické nápoje, ktorých súčasťou bolo espresso.

Členovia hodnotiacej komisie hodnotili techniku prípravy kávy a nápaditosť, originalitu spojenú s kreativitou miešaných nápojov. Súťaž prebiehala v duchu pokojnej  Valentínskej atmosféry. Súťažiaci svojimi výkonmi ukázali svoje zručnosti a nápaditosť.

Na 1. mieste sa umiestnila Barbora Takácsová, 2. miesto obsadil František Šarkőzi a na 3. mieste skončila Nikola Bontová. Všetci umiestnení žiaci boli ocenení diplomom a vecnými cenami. Srdečne im blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

Celú súťaž pripravila a zorganizovala MOV a vedúca záujmového krúžku Barista Bc. Dana Mizeráková.

Bc. Dana Mizeráková

Fotogaléria

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy


O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk