.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceErasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 2. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore kaderník

Projekt Erasmus + pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom VoŠ, SPŠ a Strednej odbornej školy služieb v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy služieb v Leviciach, ktorá je jediným partnerom projektu. Realizácia projektu pokračovala absolvovaním vzdelávacej aktivity C 2 na našej škole v priebehu 24. 2. - 3. 3. 2020.  Na Slovensko pricestovali z partnerskej školy z  Českej republiky, do Strakoníc 7 žiaci. 4 žiaci z učebného odboru kuchár čašník  III. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník III. ročník.
Počas vzdelávacej aktivity C 2   žiačky  na odborného výcviku získavali zručnosti v rôznych spôsoboch zapletania vlasov, v tvorbe účesov s prvkom zapletania na cvičných hlavách a aj na modelkách, v tvorbe účesov s prvkami vlny, ktoré predstavili aj regionálnej televízii. Absolvovali odborné školenie na tému Večerné výčesy s prvkami vlny, Pozorovali vyučovanie odborných predmetov a prezentovali na odborných hodinách svoju školu a ako prebieha  výučba odborných predmetov v ich školskom vzdelávacom programe.  S našimi žiakmi si navzájom porovnali, aké zhodné a odlišné odborné predmety sa učia, ako prebieha záverečná skúška na SOŠ služieb Levice a SOŠ služeb Strakonice. V priebehu vzdelávacej aktivity C 2 zdokumentovala prácu žiačok na projekte aj regionálna televízia, čím sa kaderníčky odprezentovali širokej  verejnosti mesta Levice.
Počas trvania aktivity C 2 prebiehali aj poobedňajšie aktivity ako návšteva kaderníckych prevádzok v okrese Levice a pozorovanie a porovnávanie práce profesionálneho kaderníka, zariadenie a vybavenie profesionálnych prevádzok. Zároveň sme žiakov zo Strakoníc predstavili aj mesto Levice, navštívili sme Tekovské múzeum, skalné obydlia v Brhlovciach, hostia z Českej republiky boli na audiencii u primátora mesta Levice RNDr. Jána Krtíka, ktorý sa s hosťami porozprával o Leviciach, krátkej histórii a súčasnosti mesta, kultúre a priemysle mesta.  Hostia predstavili svoje mesto  Strakonice, históriu, súčasnosť, predstavili formou prezentácie aj svoju školu.

PaedDr. Iveta Pomothyová

 

 

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o