.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceProjekt Erasmus+ KA2 Partnerstvá škôl na DOD SOŠ služieb

V decembri 2019 sme, ako každý školský rok, pripravili pre žiakov posledného ročníka základných škôl Deň otvorených dverí. Keďže naša škola realizuje projekt Erasmus+ KA2 a už absolvovala prvé partnerské návštevy a vzdelávacie aktivity V Českej republike - aktivita C 1, C 5 na VoŠ, SPŠ a SOŠ služeb v Strakoniciach, žiaci učebného odboru kaderník a hostinský, i pedagogickí zamestnanci, porozprávali o zameraní, programe a priebehu vzdelávacích aktivít na partnerskej škole.

Čítať ďalej...

Projekt Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP na DOD SOŠ služieb v Leviciach

V decembri 2019 sme ako každý školský rok pripravili pre žiakov posledného ročníka základných škôl Deň otvorených dverí. Keďže naša škola realizuje projekt Erasmus plus KA1 a už absolvovala prvé aktivity - prvé odborné stáže pedagogických zamestnancov a žiakov, s radosťou a hrdosťou sme porozprávali o zameraní, programe a priebehu stáží deviatakom základných škôl.

Čítať ďalej...

Usmernenie MŠVVŠ k šíreniu koronavírusu

Dokument na stiahnutie TU.

Seminár

Vo štvrtok 13. 2. 2020 sa do našej školy vrátil   absolvent Miloš Szalay, ktorý porozprával, ako sa stal úspešným podnikateľom. Zároveň žiakom odprezentoval kroky v praxi po ukončení štúdia v našej škole.  Žiaci  sa dozvedeli veľmi zaujímavé informácie priamo od študenta, ktorý navštevoval našu školu.

Čítať ďalej...

Nástup do školy - harmonogram odovzdávania učebníc

V zmysle odporúčania Nitrianskeho samosprávneho kraja k otváraniu stredných škôl bude vyučovanie na našej škole obnovené len na nevyhnutné úkony – odovzdávanie učebníc podľa zverejneného harmonogramu, odovzdávanie vysvedčení a ukončenie školského roka. Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutoční v utorok 30. júna 2020 na školskom dvore. Pri pobyte v budovách školy je potrebné nosiť ochranné rúška. Dezinfekčné prípravky na ruky budú k dispozícii pri vchode do budovy vo vestibule. 

Harmonogram TU.

Ďalšie podrobnosti sa žiaci dozvedia od svojich triednych učiteľov.

Metodický deň „ Jarné sviatky“

Reštaurácia SOŠ služieb bola 13. a 14. 2. 2020 opäť krásne vyzdobená. Žiaci hotelovej akadémie pod vedením MOV pripravili nezabudnuteľný zážitok pre hostí, ktorí mali možnosť vychutnať si počas metodického dňa s názvom „Svätý Valentín“ tie najlahodnejšie slané a sladké jedlá. V príjemnom prostredí počas sviatku zamilovaných žiaci predviedli svoje gastronomické zručnosti.

Čítať ďalej...

Napísali o nás - Súťaž o najzručnejšieho murára

 Článok z časopisu Realita MAPEI.

 

 

 

Erasmus+ KA1 Učiaci sa v OVP - Odborná stáž žiakov v Prahe – 1. turnus

V období 3. až 16. novembra  2019 sa uskutočnil prvý turnus odbornej stáže žiakov našej školy na pracoviskách v Prahe. Odborná stáž bola inou formou odborného výcviku, s rovnakou dotáciou hodín, v reálnom prostredí profesionálnych firiem, kde desať žiakov pozorovalo organizáciu práce, materiálno-technické vybavenie, technologické postupy a precvičovali, nacvičovali praktické zručnosti vo svojich odboroch štúdia.

Čítať ďalej...

Erasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 1. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore kaderník

Projekt Erasmus + pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom Strednej odbornej školy v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy služieb v Leviciach, ktorá je partnerom projektu.

Realizácia projektu naštartovala absolvovaním prvej partnerskej výmeny počas novembra 2019. V prvej vzdelávacej aktivite vycestovali do Českej republiky, do Strakoníc 7 žiaci, 4 žiaci z učebného odboru hostinský a kuchár III. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník III. ročník.

Čítať ďalej...

Oznam - Informácia pre maturantov

Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva o termínoch a organizácii IČ MS v roku 2020 Vám oznamujeme, že IČ MS sa vykonáva administratívne, a to tak, že známka na maturitnom vysvedčení z daného predmetu sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.
Najneskôr 12. mája 2020 sprístupníme maturantom výsledné známky z maturitných predmetov prostredníctvom Edupage stránky, kde zároveň budete mať možnosť ich akceptácie. Do 15. mája 2020 majú maturanti, ktorí sa nestotožnia so svojou známkou,  možnosť písomne požiadať o absolvovanie ÚFIČ MS. Preskúšanie sa uskutoční prezenčnou alebo dištančnou formou (podľa možností školy a charakteru predmetu).

___________________________________________________________________________________________

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o