.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBurza informácií

     Tak ako každý rok, aj teraz nás čakala Burza informácií, na ktorej sa naša škola prezentovala. Tentokrát sme však boli  spolu s inými strednými školami v  športovej hale. Priestory síce boli stiesnené a polovica haly patrila firmám, ktoré sa tu tiež predstavovali, ale myslím si, že naši študenti odviedli skvelú prácu.

     Preto by som sa chcela poďakovať R. Adámikovi a A. Šuranskému zo IV.H triedy, ktorí podávali snáď najviac informácií nielen za svoj odbor – hotelová akadémia, ale aj za iné odbory. Tiež nám ukázali, že Freestyle im je blízky a sú šikovní a kreatívni.

Svoju zručnosť nám ukázala aj študentka I.0 triedy  Lenka Banská, ktorá za pár minút vyčarovala farebné účesy. Záujem bol najmä zo strany chlapcov. 

     Záujemcov o odbor murár, maliar, stolár a operátor stavebnej výroby mali na starosti chlapci zo IV.KO – G. Trgiňa a M. Lachata a za učebný odbor J. Lipták. Svoju šikovnosť prezentovali aj prostredníctvom programov TURBO FLOOR PLÁN – modelovanie rodinných domov v 3D – zariaďovanie interiéru a exteriéru a tiež programu OPTIMIC – nárezové plány.

Študijný odbor obchod a podnikanie  mal na starosti Lukáš Szép, ktorý sa aj napriek tomu, že bol na takomto podujatí prvýkrát, svojej úlohy zhostil výborne.

Veľké ďakujem patrí aj našim druhákom hotelákom, ktorí spolu s pani hlavnou majsterkou E. Velšicovou a MOV G, Hanovou pripravili raut pre pozvaných hostí.

     Záujemcov sme mali dosť, ale koľkí z nich sa aj stanú našimi žiakmi, uvidíme až v ďalšom školskom roku. Veríme, že naša škola má čo ponúknuť a že budúci prváci si rozmyslia, kde budú pokračovať v ďalšom štúdiu.

Tešíme sa na Vás na Dni otvorených dverí dňa 18. decembra 2014 v priestoroch našej školy.

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o