.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTestovanie všeobecných študijných predpokladov

V dňoch 6.-7.11.2014 sa naša škola zapojila do testovania všeobecných študijných predpokladov , ktoré organizovala SCIO.

Scio je nezávislá súkromná spoločnosť zaoberajúca sa najmä poskytovaním služieb v oblasti vzdelávania školám a jednotlivcom. Organizuje Národné porovnávacie skúšky, ktoré doplňujú alebo nahradzujú prijímacie skúšky na desiatky vysokých škôl v Českej republike aj na Slovensku.

 

V oblasti educational measurement (merania výsledkov vo vzdelávaní) sa pohybuje už od roku 1996. Jednou z prvých inovácií, ktorú Scio prinieslo do českého a slovenského vzdelávania, bol test všeobecných študijných predpokladov, ktorý znamenal nový rozmer posudzovania vzdelávacích výsledkov nielen podľa toho, čo sa deti naučili v škole, ale aj podľa predpokladov, ktoré na vzdelávanie majú.

Do testovania sa prihlásili študenti V.H a IV.L. Test Všeobecných študijných predpokladov spoločnosti SCIO testuje základné predpoklady a schopnosti pre vysokoškolské štúdium. Nezisťuje stredoškolské vedomosti, pri riešení úloh sa vychádza len z informácií v zadaní. 

Je rozdelený do štyroch oddielov, verbálneho, logického, argumentačného a kvantitatívneho. Dôležitú úlohu pri riešení hrá čas – väčšina uchádzačov nestihne vyriešiť všetky úlohy. Pre dosiahnutie dobrého výsledku to však ani nie je potrebné. Test je porovnávací, výsledkom je percentil, ktorý udáva to, koľko ostatných uchádzačov riešiteľ svojimi výsledkami predstihol.

Porovnávací test študijných predpokladov Scio je v Českej republike rozšírený na mnohých stupňoch škôl a je tiež najčastejším kritériom v prijímačkách na vysoké školy. Obdobné modely fungujú aj v zahraničí (SAT, GRE ...). Na Slovensku zatiaľ takú tradíciu nemá. Preto sme uvítali túto možnosť, aby žiaci zistili, aké sú ich všeobecné vedomosti.

Mgr. Blanka Chubanovová

Výsledky testovania študijných predpokladov 2014:
4. ročník
trieda V.H
trieda IV.L

Fotogaléria

 

 

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o