.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceCOMENIUS - školské partnerstvá "G@t it! – The European Feeling"

Program celoživotného vzdelávania
COMENIUS
Multilaterálne školské partnerstvá

Názov projektu:  G@t it! – The European Feeling

Účastníci projektu: Študenti a učitelia stredných škôl Európy z nasledovných štátov – Španielsko, Turecko, Holandsko, Maďarsko, Francúzsko, Nemecko, Slovensko, Poľsko, Taliansko.

Hlavné ciele: Cieľom projektu je tvorba a publikácia európskeho časopisu, písaného študentmi a pre študentov, ktorých ciele sa viažu k vzdelávaciemu procesu každej školy.  Bude to interaktívny a medzikultúrny časopis tvorený s použitím webových nástrojov, podporujúci kreativitu študentov  a generujúci vzdelávacie prostredie ako hlavný cieľ projektu.
   Projekt bude trvať dva roky, časopis bude vydávaný štvrťročne, vydanie  nultého čísla je plánované na december 2008.  Každé vydanie sa bude zaoberať všeobecnými bežnými témami, ktoré budú spracovávané z rôznych hľadísk, daných národnými špecifikami (jazyky, geografia, história atď.). Obsah časopisu sa bude rozdelený do viacerých sekcií (hlavný článok o vybranej škole, rozhovory, zábava, kultúra, šport, recepty, kontakty atď.).
   Po ukončení prieskumov a rozhovorov v októbri 2008 zameraných  na zistenie očakávaní a záujmov študentov a učiteľov budú realizované nasledovné aktivity:

  • vytvorenie študentských pressklubov s meniacimi sa úlohami,
  • vytvorenie výboru na edíciu časopisu tvorený zo študentov, učiteľov a miestnych tlačových zástupcov,
  • rozpracovanie plánu činnosti sústredením sa na študenta, umožnenie študentom aplikovať získané vedomosti, práca v skupinách, rozvoj kreativity,
  • samotná tvorba a prispievanie do časopisov pripojením sa webovú stránku každej školy,
  • účasť študentov v miestnych rozhlasových a TV programoch, prispievanie do miestnych a regionálnych novín,
  • využívanie obsahu časopisov ako didaktický materiál pri vyučovaní pomocou rôznych tém časopisov.

   Súčasťou projektu sú vzájomné mobility – exkurzie žiakov a učiteľov medzi jednotlivými školami, financované zo štrukturálnych fondov.

Termín realizácie projektu: 09/2008 – 08/2010

Miesto realizácie: Hore uvedené štáty účastníkov projektu

        

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o