.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOdborná stáž Erasmus+ v novom projekte KA 122 „Mládež v európskej inklúzii“, Praha, 3. a 4. turnus

V období od 13. marca do 24. marca 2023 žiaci SOŠ služieb  v Leviciach úspešne absolvovali 2. turnus  v  projekte Erasmus+ KA 122 krátkodobé vzdelávacie mobility „Mládež v európskej inklúzii“.  14 žiaci  využili príležitosť absolvovať  10 dní  odborného výcviku v reálnych pracoviskách v učebnom odbore kuchár,  čašník servírka, hostinský  a v študijnom odbore obchodný pracovník v Prahe. Žiaci absolvovali inú formu odborného výcviku v kvalitných a zaujímavých  gastronomických a obchodných prevádzkach v hlavnom meste Českej republiky.  Počas 10 pracovných dní  precvičovali a nacvičovali zručnosti podľa pokynov prideleného mentora.  Pozorovali a porovnávali organizáciu a predpisy prevádzky a práce na danom úseku Slovensko vs. Česká republika. Od prvého dňa sa stali plnohodnotnými členmi pracovného kolektívu a aktívne sa zapájali do pracovného života  pracovísk.  Zamestnávatelia opäť vyjadrili spokojnosť a vďaku za možnosť spolupracovať s našou školou a ukázať organizáciu práce vo svojich prevádzkach.  Počas voľného času spoznali historické pamiatky Prahy, plavili sa loďou po Vltave, absolvovali prehliadku druhého najdrahšieho hotela v Prahe, Hotela Andaz, kde úspešne pracuje náš absolvent študijného odboru hotelová akadémia Richard Bielik.

Fotogaléria

PaedDr. Iveta Pomothyová

Odborná stáž Erasmus+ v novom projekte KA 122 „Mládež v európskej inklúzii“, Praha, 2. turnus

V období od 25. septembra do 08. októbra 2022 SOŠ služieb  Levice úspešne zrealizovala 2. turnus  v novom projekte Erasmus+ KA 122 krátkodobé vzdelávacie mobility „Mládež v európskej inklúzii“, kde dostali ďalší 9 žiaci a dostanú príležitosť  ešte 14 žiaci ďalších učebných a študijných odborov, absolvovať 10 dní  odborného výcviku v reálnych pracoviskách odboru v Prahe. Odbornú stáž absolvovali 2 žiaci UO predavač, druhý ročník, 4 žiaci UO cukrár, 2 žiaci ŠO obchodný pracovník, tretí ročník.  Žiaci absolvovali inú formu odborného výcviku v kvalitných a zaujímavých  gastronomických a obchodných prevádzkach v hlavnom meste Českej republiky.  Počas 10 pracovných dní  precvičovali a nacvičovali zručnosti podľa pokynov prideleného mentora.  Pozorovali a porovnávali organizáciu a predpisy prevádzky a práce na danom úseku Slovensko vs. Česká republika. Od prvého dňa sa stali plnohodnotnými členmi pracovného kolektívu a aktívne sa zapájali do pracovného života  pracovísk.  Zamestnávatelia opäť vyjadrili spokojnosť a vďaku za možnosť spolupracovať s našou školou a ukázať organizáciu práce vo svojich prevádzkach. 

Fotogaléria

PaedDr. Iveta Pomothyová

 

Tatranský poetický biftek

„Nikoho nenútim – lebo to nebude klasické divadlo, ale skôr stretnutie výnimočnej skupiny divákov, mňa a niečoho, čo nás prevyšuje…“  (Lukáš Latinák)

Synagóga sa dňa 1. 6. 2022 zaplnila žiakmi základných a stredných škôl. Sólo pre jedného herca a viacerých slovenských básnikov. Aj tak môžeme nazvať dopoludnie, ktoré žiaci II.KGO triedy strávili s najznámejšími literárnymi dielami slovenskej a svetovej literatúry.

Čítať ďalej...

Odborná stáž Erasmus+ v novom projekte KA 122 „Mládež v európskej inklúzii“, Praha, 1. turnus

V období od 9. mája do 20. mája 2022 SOŠ služieb  Levice úspešne zrealizovala 1. turnus  v novom projekte Erasmus+ KA 122 krátkodobé vzdelávacie mobility „Mládež v európskej inklúzii“, kde dostali prví 7 žiaci a dostanú príležitosť  ešte 23 žiaci ďalších učebných a študijných odborov, absolvovať 10 dní  odborného výcviku v reálnych pracoviskách odboru v Prahe. Odbornú stáž absolvovali 4 žiaci UO predavač, druhý ročník, 3 žiaci UO cukrár, tretí ročník.  Žiaci absolvovali inú formu odborného výcviku v kvalitných a zaujímavých  gastronomických a obchodných prevádzkach v hlavnom meste Českej republiky.  Počas 10 pracovných dní  precvičovali a nacvičovali zručnosti podľa pokynov prideleného mentora.  Pozorovali a porovnávali organizáciu a predpisy prevádzky a práce na danom úseku Slovensko vs. Česká republika. Od prvého dňa sa stali plnohodnotnými členmi pracovného kolektívu a aktívne sa zapájali do pracovného života  pracovísk.  Mentori z jednotlivých prevádzok v závere odbornej stáže objektívne zhodnotili  vedomosti, zručnosti, kompetencie účastníkov v Hodnotiacom liste účastníka odbornej stáže. Napriek prerušenému priebehu odborného výcviku počas jednotlivých vĺn covid 19 a teda  počas štúdia tejto skupiny žiakov, žiaci aktívne nacvičovali  a preukazovali už zvládnuté zručnosti. Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť a vďaku za možnosť spolupracovať a ukázať organizáciu práce vo svojich prevádzkach.

Fotogaléria

PaedDr. Iveta Pomothyová

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o