.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOdborná stáž Erasmus+ v novom projekte KA 122 „Mládež v európskej inklúzii“, Praha, 1. turnus

V období od 9. mája do 20. mája 2022 SOŠ služieb  Levice úspešne zrealizovala 1. turnus  v novom projekte Erasmus+ KA 122 krátkodobé vzdelávacie mobility „Mládež v európskej inklúzii“, kde dostali prví 7 žiaci a dostanú príležitosť  ešte 23 žiaci ďalších učebných a študijných odborov, absolvovať 10 dní  odborného výcviku v reálnych pracoviskách odboru v Prahe. Odbornú stáž absolvovali 4 žiaci UO predavač, druhý ročník, 3 žiaci UO cukrár, tretí ročník.  Žiaci absolvovali inú formu odborného výcviku v kvalitných a zaujímavých  gastronomických a obchodných prevádzkach v hlavnom meste Českej republiky.  Počas 10 pracovných dní  precvičovali a nacvičovali zručnosti podľa pokynov prideleného mentora.  Pozorovali a porovnávali organizáciu a predpisy prevádzky a práce na danom úseku Slovensko vs. Česká republika. Od prvého dňa sa stali plnohodnotnými členmi pracovného kolektívu a aktívne sa zapájali do pracovného života  pracovísk.  Mentori z jednotlivých prevádzok v závere odbornej stáže objektívne zhodnotili  vedomosti, zručnosti, kompetencie účastníkov v Hodnotiacom liste účastníka odbornej stáže. Napriek prerušenému priebehu odborného výcviku počas jednotlivých vĺn covid 19 a teda  počas štúdia tejto skupiny žiakov, žiaci aktívne nacvičovali  a preukazovali už zvládnuté zručnosti. Zamestnávatelia vyjadrili spokojnosť a vďaku za možnosť spolupracovať a ukázať organizáciu práce vo svojich prevádzkach.

Fotogaléria

PaedDr. Iveta Pomothyová

 

Erasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 4. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore kaderník

Projekt Erasmus + KA2 pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom VoŠ, SPŠ a Strednej odbornej školy remesiel a služieb v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy  služieb v Leviciach, ktorá je jediným partnerom projektu. Realizácia projektu pokračovala absolvovaním poslednej vzdelávacej aktivity C 4 v Českej republike, v Strakoniciach, v priebehu 04. 04. - 12. 04. 2022.  Na ČR odcestovalo  7 žiakov. 4 žiaci z učebného odboru kuchár, čašník servírka  I. a II. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník II. a III. ročník.

Čítať ďalej...

Deň narcisov 2022

Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. I preto po 2 rokoch pauzy organizuje Liga proti rakovine už 26. ročník zbierky Deň narcisov. 28. apríla ste si mohli narcis pripnúť opäť aj v uliciach. Dobrovoľné príspevky v pokladničkách dobrovoľníkov Dňa narcisov umožnia realizáciu projektov a programov Ligy proti rakovine. Tie sú zamerané predovšetkým na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

Čítať ďalej...

Erasmus + KA229 „Rozdelení a predsa spolu“ 4. vzdelávacia aktivita v učebnom odbore hostinský, kuchár, čašník

Projekt Erasmus + KA2 pod názvom „Rozdelení a predsa spolu“ je spoločným medzinárodným projektom VoŠ, SPŠ a Strednej odbornej školy remesiel a služieb v Strakoniciach, ktorá je koordinátorom projektu a  Strednej odbornej školy  služieb v Leviciach, ktorá je jediným partnerom projektu. Realizácia projektu pokračovala absolvovaním poslednej vzdelávacej aktivity C 4 v Českej republike, v Strakoniciach, v priebehu 04. 04. - 12. 04. 2022.  Na ČR odcestovalo  7 žiakov. 4 žiaci z učebného odboru kuchár, čašník servírka  I. a II. ročník , 3 žiačky učebného odboru kaderník II. a III. ročník.

Čítať ďalej...

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o