.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceZdravá výživa

   Pre žiakov prvého ročníka hotelovej akadémie a učebného odboru kuchár - čašník sme pripravili workshop s názvom Zdravá výživa – ako sa správne stravovať. Program bol zameraný na prevenciu a zostavený tak, aby sa žiaci zaujímavou a zrozumiteľnou formou dozvedeli o zdravej výžive a jej aplikácii v praxi.

   Zdravie je často vnímané len v dvoch smeroch. Buď sme chorí, alebo chorí nie sme. Avšak pri tejto téme sa zabúda na fakt, že čím zdravší človek je, tým väčším množstvom životnej energie disponuje.

   Ak správne pochopíme význam zdravého životného štýlu, dokážeme ho aplikovať do bežného dňa v pracovnom aj v osobnom živote. A o to všetkým ľuďom predsa ide – mať veľa energie, dobrý spánok a prežívať nielen pracovný deň, ale aj čas po práci a úsmevom,  energiou a dobrou náladou.

   Touto akciou sme chceli sprístupniť verejnosti zdravý životný štýl, ktorý je neodmysliteľne spätý s efektívnym pohybom.

   Workshop bol prínosom najmä pre žiakov prvého ročníka, nakoľko aj oni budú pracovať vo výrobnom procese pri príprave jedál zdravé produkty.

   Odporúčaná pyramída konzumácii jedál a nápojov.

Bc. Elena Velšicová, HMOV

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o