.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBeReady for the future

Dňa 8. novembra sa v priestoroch auly Fakulty informatiky a informačných technológií  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konala konferencia BeReady for the future. Na konferencii  vedúci pracovníci z rôznych spoločností a organizácií zdieľali dôležité informácie o budúcnosti trhu práce, príležitostiach, ale aj hrozbách, na ktoré by mali byť študenti pripravení.

Podľa OECD sa Slovensko nachádza medzi krajinami s najväčším rizikom dopadu automatizácie na trh práce. Dotýka sa až 62% pracovných pozícií.

Najväčšiemu riziku straty zamestnania v dôsledku automatizácie sú vystavení ľudia s nízkou kvalifikáciou, no samostatnou kategóriou sú mladí ľudia, ktorí absolútne netušia, ako sa aktuálne mení demografia trhu práce a pri vstupe naň môžu čeliť množstvu ťažkostí zapríčinených touto nedostatočnou prípravou.

Študenti na konferencii mali možnosť získať vedomosti o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, vďaka čomu je predpoklad, že budú vedieť robiť lepšie kariérne rozhodnutia a  dokážu sa tak lepšie uplatniť v rýchlo  sa meniacom pracovnom prostredí.

Konferencie sa zúčastnilo sedem žiakov III. ročníka učebných odborov.

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o