.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBesedy s preventistom

V rámci zvyšovania právneho povedomia našich žiakov sme v mesiaci október zorganizovali stretnutie s preventistom Mestskej polície v Leviciach, s pánom Bc. Milošom Adámikom.  Besedy boli zamerané na trestno-právnu zodpovednosť, páchanie trestnej činnosti v súvislosti s požívaním alkoholických nápojov a užívaním omamných a psychotropných látok, ale najmä na šikanovanie a kyberšikanovanie, najmä prostredníctvom sociálnych sietí.

Žiakom vysvetlil pojmy ako trestný čin, priestupok, trestná zodpovednosť a  čo všetko môže spôsobiť komunikácia a vyhrážanie sa na sociálnych  sieťach. Stretnutie žiakom spestril modelovou situáciou, v ktorej použil alkoholový tester. Dobrovoľníci zjedli sladkosti – Milu, Margot a Rumové pralinky a následne testovali, komu a čo ukáže tester.

Mgr. Blanka Chubanovová

Fotogaléria

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o