.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTýždeň Vedy a Techniky na našej škole

Tak ako každý rok i tento rok, vyučujúci prírodovedných predmetov pripravili rôzne podujatia pre žiakov školy pri príležitosti  VaT na Slovensku.

4.11.2019 sme organizovali Workshopy z dielne IT Akadémia  na tému

4. priemyselná revolúcia a možnosti využitia IKT v spoločnosti

Digitalizácia a implementácia IKT vo verejnom sektore je prioritou nadnárodných a národných politík, pretože vytvára množstvo pozitívnych efektov v celom verejnom sektore, aj vo vzťahu štátu a sektora podnikov a domácností. Oblasť elektronizácie služieb verejnej správy  je pravdepodobne najviditeľnejšou formou presahu štvrtej priemyselnej revolúcie do spoločnosti.  Žiakom sme priblížili že určujúcim faktorom, ktorý umožní aktívnu participáciu v procesoch štvrtej priemyselnej revolúcie, bude vzdelaná pracovná sila v odboroch, ako sú IKT a Inžinierstvo, výroba ale aj stavebníctvo.

 

5. 11. 2019 sme i napriek daždivému počasiu vycestovali s 33 žiakmi vlakom  do 

M E S T A    R O B O T O V 

72 robotov na výstave v Avione Bratislava

Žiaci sa mohli zaujímať o to,  ako sa zmenšuje hranica medzi reálnym svetom s virtuálnym? Medzinárodná interaktívna výstava pod názvom „Mesto robotov" – to bolo 72 najnovších robotov z USA, Japonska, Južnej Kórey, Veľkej Británie a Ruska, Tesla show, 8 zón virtuálnej a rozšírenej reality, divadlo robotov, zariadenie na pohybovanie objektami silou mysle a ďalšie technológie budúcnosti. Žiaci si mohli vyskúšať ovládanie robotov pomocou emócií, inteligentné zrkadlo, ktoré uhádne akú máš náladu či ochutnať kávu od profesionálneho robota – barmana  Roboti – pomocníci, ktorí sú pripravení za nás urobiť všetky domáce práce: umyjú okná a zrkadlá, až sa budú lesknúť, povedia recept na lahodný koláč, pohrajú sa s deťmi a dokonca pripravia rannú kávu. A robot Jibo na pamiatku fotografoval všetky tieto momenty – a my sme sa len usmievali.

6.11.2019 sme žiakom dali možnosť bližšie predstaviť najnovšie- cenovo prístupnejšie vozidlá značky  DÁCIA a RENAUT , ich vybavenosť, elektroniku , parametre . ...

7.11.2019 sme  výberom pozvali 16 žiakov  na matematickú súťaž PYTAGORIÁDA , čím sme chceli dať najavo, že  “Bez matematiky niet pokroku“. 

Súťaž bola pre žiakov 1 . roč. študijných  našich odborov  ktorej sa najviac darilo žiakom  :

Jakub Mumper  1.H HA, Kornélia Fojtíková 1.H HA, Natália Kasalová 1.H HA a Angelika Salaiová 1. KG Kozmetik

12. – 14. 11. 2019 sa zapojí široká škála žiakov do informatickej súťaže                            i - BOBOR . Hlavným cieľom súťaže  je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v žiakoch  využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Už dnes im želáme nech sa im čo najviac darí. 

Dni  V a T 2019 organizačne pripravil tím MK prírodovedných predmetov pod vedením  PaedDr. L. Kluchová, Mgr. P. Jedlička. 

PaedDr. Zlatica Cibulová

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o