.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceHodina SJL v Tekovskej knižnici

V mesiacoch september a október navštívili žiaci študijných odborov  (triedy II.H, IV.H, I.N) Tekovskú knižnicu v Leviciach. Hodinu slovenského jazyka a literatúry absolvovali v oddelení odbornej literatúry. Prostredníctvom netradičnej hodiny si žiaci zaujímavou formou zopakovali učivo o získavaní a spracovaní informácií. Naučili sa pracovať s on-line katalógom, v ktorom si môžu vyhľadávať tituly z knižničného fondu.

Pracovníčka knižnice oboznámila študentov s činnosťou knižnice, ktorá okrem výpožičiek kníh ponúka bibliograficko-informačné služby, rezervovanie knižničných dokumentov, informačnú výchovu a exkurzie, prístup na internet, konzultačné a poradenské služby.

Aj tento rok sme dostali možnosť zapísať sa do knižnice za polovičný poplatok, čo privítali najmä tí, ktorí knižnicu pravidelne navštevujú. Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o