.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceObchodovanie s ľuďmi

Každý rok na jeseň si spoločnosť pripomína dva pamätné dni, kedy bol vyhlásený Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi, 23.  september a Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, 18. október.

Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že nie všetky  ponuky sú pravdivé a to, čo sľubujú, nemusia vždy splniť. A práve o tomto probléme sa na stretnutiach so študentmi rozprával preventista mestskej polície Bc. Miloš Adámik. Prostredníctvom filmových ukážok poukázal na prácu rôznych neserióznych pracovných agentúr, ktoré lákajú mladých ľudí na prácu do zahraničia a ženám ponúkajú výhodné podmienky.

Čítať ďalej...

Biela pastelka 2019

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí.

Má 4 022 členov združených v 65 základných organizáciách. Poslaním združenia je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne vo všetkých krajoch Slovenska. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990.

Čítať ďalej...

Účelové cvičenia

Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu šesť hodín v každom polroku školského roka raz. Jesenný termín sme zrealizovali v mesiaci september, jarný nás ešte len čaká.

Cieľom cvičenia bolo rozšíriť, preveriť a upevniť vedomosti riešením rôznych praktických úloh a simulácií, motivovať žiakov a budovať tím, posilňovať kolektív, rozvíjať strategické myslenie, rozvíjať morálno-vôľové vlastnosti a prispievať k ich aktivite. 

Čítať ďalej...

GAUDEAMUS - akadémia Bratislava 2019

EURÓPSKY VEĽTRH POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIAV dňoch 24. – 26. 9. 2019 sa konal v Bratislave veľtrh  vzdelávania, na ktorom sa zúčastnili vysoké školy z celého Slovenska, Česka a zahraničia. Úspešná tradícia študentských veľtrhov opäť prilákala maturantov z celého Slovenska a ponúkla veľa možností ďalšieho uplatnenia.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o