.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMetodický deň „ Dary jesene“

Reštaurácia SOŠ služieb bola 17. a 18. 10. 2019 opäť krásne vyzdobená a ponúkané jedlá voňali tradičnými receptami. Žiaci hotelovej akadémie pod vedením MOV pripravili nezabudnuteľný zážitok pre hostí, ktorí mali možnosť vychutnať si počas metodického dňa s názvom „ Dary jesene“ gastronomické chute a vidieť profesionálne zručnosti našich žiakov.

Čítať ďalej...

Nová predsedníčka žiackej školskej rady

 Dňa 29.10.2019 sa uskutočnilo prvé zasadnutie žiackej školskej rady v školskom roku 2019/2020. Zasadnutia sa zúčastnila aj pani riaditeľka Mgr. Zuzana Nemčoková.  Hlavným bodom programu bola voľba nového predsedu/novej predsedníčky.

Na úvod sme sa poďakovali Matúšovi Svitkovi z V.H triedy za dlhoročné predsedníctvo v žiackej školskej rade, za jeho aktívnu činnosť a reprezentáciu školy v Mestskom parlamente mládeže mesta Levice. Pani riaditeľka mu ako poďakovanie odovzdala diplom.

Čítať ďalej...

Kontajner Paríž

 Dňa 11. októbra 2019 sme opäť navštívili naše obľúbené divadlo Astorka v Bratislave. Tentokrát sme si vybrali predstavenie s názvom Kontajner Paríž.

Divadelná hra pôsobivo zachytáva rozličné problémy súčasného sveta. Autor i režisér oslovujú diváka aktuálnym humorom, paródiou a satirou. V tejto trpkej komédii išlo o hľadanie a zveličovanie niečoho, čo v podstate vôbec neexistuje.

Čítať ďalej...

Hodina SJL v Tekovskej knižnici

V mesiacoch september a október navštívili žiaci študijných odborov  (triedy II.H, IV.H, I.N) Tekovskú knižnicu v Leviciach. Hodinu slovenského jazyka a literatúry absolvovali v oddelení odbornej literatúry. Prostredníctvom netradičnej hodiny si žiaci zaujímavou formou zopakovali učivo o získavaní a spracovaní informácií. Naučili sa pracovať s on-line katalógom, v ktorom si môžu vyhľadávať tituly z knižničného fondu.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o