.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceBeReady for the future

Dňa 8. novembra sa v priestoroch auly Fakulty informatiky a informačných technológií  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konala konferencia BeReady for the future. Na konferencii  vedúci pracovníci z rôznych spoločností a organizácií zdieľali dôležité informácie o budúcnosti trhu práce, príležitostiach, ale aj hrozbách, na ktoré by mali byť študenti pripravení.

Čítať ďalej...

Besedy s preventistom

V rámci zvyšovania právneho povedomia našich žiakov sme v mesiaci október zorganizovali stretnutie s preventistom Mestskej polície v Leviciach, s pánom Bc. Milošom Adámikom.  Besedy boli zamerané na trestno-právnu zodpovednosť, páchanie trestnej činnosti v súvislosti s požívaním alkoholických nápojov a užívaním omamných a psychotropných látok, ale najmä na šikanovanie a kyberšikanovanie, najmä prostredníctvom sociálnych sietí.

Čítať ďalej...

Prednáška na tému práca barmana

Dňa 10.10.2019 sa v školskej jedálni konala  zaujímavá prednáška na tému práca barmana. Prednášať nám prišli páni Martin Janura a Miroslav Kľačanský zo školy barmana z Banskej Bystrice. Porozprávali nám zopár zaujímavých príbehov zo života barmanskej práce a pracovných zážitkov zo zahraničia. Pán Janura nám namiešal niekoľko nealkoholických drinkov a pán Kľačanský nám predviedol žonglovanie s fľaškami, tzv. Flair.

Čítať ďalej...

Týždeň Vedy a Techniky na našej škole

Tak ako každý rok i tento rok, vyučujúci prírodovedných predmetov pripravili rôzne podujatia pre žiakov školy pri príležitosti  VaT na Slovensku.

4.11.2019 sme organizovali Workshopy z dielne IT Akadémia  na tému

4. priemyselná revolúcia a možnosti využitia IKT v spoločnosti

Digitalizácia a implementácia IKT vo verejnom sektore je prioritou nadnárodných a národných politík, pretože vytvára množstvo pozitívnych efektov v celom verejnom sektore, aj vo vzťahu štátu a sektora podnikov a domácností. Oblasť elektronizácie služieb verejnej správy  je pravdepodobne najviditeľnejšou formou presahu štvrtej priemyselnej revolúcie do spoločnosti.  Žiakom sme priblížili že určujúcim faktorom, ktorý umožní aktívnu participáciu v procesoch štvrtej priemyselnej revolúcie, bude vzdelaná pracovná sila v odboroch, ako sú IKT a Inžinierstvo, výroba ale aj stavebníctvo.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o