.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExkurzia na Okresnom súde v Leviciach

Dňa  28.marca  2019 sa v rámci vyučovacieho predmetu PRÁVNA NÁUKA konala odborná exkurzia na Okresnom súde v Leviciach. Zúčastnili sa jej študenti III. KL triedy študijného odboru kozmetik a II.N triedy odboru podnikanie v remeslách a službách.

Témou odbornej exkurzie bolo aplikovať základné vedomosti z občianskeho práva v praxi. Študenti boli priamymi účastníkmi verejného pojednávania, ktorého predmetom bol rozvod vrátane úpravy práv a povinností k maloletým deťom, pojednávaný v zmysle Zákona o rodine.

Študenti  mali  možnosť oboznámiť sa so základnými  procesnými úkonmi a mohli sledovať celkový priebeh konania, až do vynesenia rozsudku. Boli veľmi disciplinovaní, čím podporili dobré meno našej školy.

Ing. Eva Nagy

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o