.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceGastro Cup 2019

Dňa 15. marca 2019 sa  konal v hoteli  LUX v Banskej Bystrici V. ročník Gastro Cup 2019 s prívlastkom „Memoriál Jána Michnu.“  Súťaže sa zúčastnila žiačka IV. ročníka  Jessica Kalitová.  Súťažiaci  pripravovali 2 rovnaké porcie z hlavnej  suroviny, bol to jahňací chrbát s kosťou. Súťaž bola veľmi náročná, pretože sa tu stretli najlepší žiaci z hotelových akadémii.

Hlavným komisárom bol Vojto Artz – šéfkuchár firmy METRO a prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Komisia sledovala súťažiacich pri práci v súťažnom štúdiu, zameriavala sa  prevažne na zručnosti súťažiacich, prípravu a čistotu pracoviska, vykonávanie  a používanie moderných pracovných postupov, na spôsob podávania a na dodržanie časového limitu.

 Degustačná komisia  hodnotila chuť jedla, prezentáciu, novátorstvo, skladbu, farebnosť výrobkov a celkový dojem. Jessica reprezentovala našu školu úspešne, obsadila 1. miesto v bronzovom pásme, za čo jej ďakujeme.

 Bc.Elena Velšicová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o