.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceKrajské kolo Olympiády ľudských práv

30. výročie Nežnej revolúcie sa stalo nosnou témou XXI. ročníka Olympiády ľudských práv, ktorej krajské kolo sa uskutočnilo 7. februára 2019 na Gymnáziu vo Vrábľoch.  Svoje vedomosti, zručnosti a postoje k tejto téme prezentovalo 38  stredoškolákov a stredoškoláčok z Nitrianskeho kraja.
Olympiáda ľudských práv je dobrovoľná záujmová činnosť, ktorá je súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu na školách.

Súťaž každoročne pozostáva z dvoch kôl. V prvom kole riešia súťažiaci vedomostný test. V druhom kole vyjadrujú svoje postoje k základným tézam, ktoré vyplývajú zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a ďalších ľudskoprávnych dokumentov.

Krajského kola sa zúčastnil Adam Diecha zo IV.G a stal sa úspešným riešiteľom vedomostného testu. Do celoštátneho kola, žiaľ, nepostúpil.
Adamovi gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o