.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTýždeň vedy a techniky

Počas Týždňa vedy a techniky sa konali nasledovné aktivity: 

1. Matematické prechádzky pre žiakov - typ podujatia: workshop – sa organizovali v spolupráci Univerzitou Konštantína Filozofa  v Nitre priamo s docentkami matematickej fakulty.

Cieľová skupina bola deti, mládež. Workshop pre deti a mládež bol zameraný na tvorbu matematických úloh s kontextom v reálnom prostredí. Vytvorené úlohy bude možné publikovať na web stránke medzinárodného projektu. Účastníci workshopov si uvedomili dôležitosť matematických poznatkov v reálnom živote a v reálnom prostredí. I.H trieda aj prakticky vyskúšala riešiť príklady

2. Tekovská hvezdáreň v Leviciach  doniesla  prenosné digitálne planetárium, priamo do telocvične SOŠ služieb. Spolu s planetáriom bolo aj sprievodné podujatie - prednáška, pozorovanie oblohy. Planetárium umožňuje zobrazenie hviezdnej oblohy aj počas dňa, nezávisle od počasia. Nakoľko je prenosné, rozširujú sa možnosti jeho dostupnosti pre širokú verejnosť. Digitálne planetárium je:
•    najnovšie digitálne planetárium na Slovensku
•    projekcia nočnej hviezdnej oblohy aj cez deň, bez ohľadu na oblačnosť
•    projekcia hviezd, súhvezdí, gréckej mytológie, ročných období, vzhľadu oblohy v rôznych zemepisných šírkach, Slnečnej sústavy, Galaxie, súradnicových systémov, ...

PaedDr. Lenka Kluchová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o