.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePlagát a príbeh roka 2019

Tento školský rok  bol Nitrianskym samosprávnym krajom, odborom kultúry a športu ÚNSK v spolupráci s odborom školstva, pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD., vyhlásený 13. ročník súťaže Plagát a príbeh roka 2019. 

Súťažilo sa v dvoch oblastiach - výtvarnej a literárnej na tému: „Sociálne siete a ich nástrahy“. Zapojilo sa 155 žiakov stredných škôl. Sebarealizácia, ako aj komunikácia sú v našom živote veľmi dôležité a zohrávajú kľúčovú úlohu v živote mladých ľudí, ktorí si na svet vytvárajú vlastný názor, no zároveň sú ľahko ovplyvniteľní a zraniteľní. Prostredníctvom výtvarných techník, ale aj literárnou tvorbou súťažiaci prezentovali svoj názor na sociálne siete a ich nástrahy. 

Do súťaže sa zapojili aj žiaci odboru grafik digitálnych médií 8 prácami. Žiak III.G, Nicolas Koháry,  získal 2. miesto vo výtvarnej súťaži – grafická tvorba. 

Ďakujeme za reprezentáciu školy a Nicolasovi blahoželáme.

 

               Mgr. Blanka Chubanovová

Mgr. Viera Gogorová

Fotogaléria

 

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o