.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceRozlúčka 2019 - maturanti

Herakleitos z Efezu raz dávno povedal: „Panta rei, teda všetko plynie.“ Dňa 17. mája 2019 sa v Juniore stretli naši maturanti. Krásni, mladí, usmiati, sviatočne oblečení. Prišli sa rozlúčiť s učiteľmi, spolužiakmi, kamarátmi. Zanechávajú za sebou  detstvo plné smiechu, bezstarostnosti, banálne krásnych problémov, prvých lások. Pripravujú  sa na prvý let, let životom.

Za sprievodu príjemnej melódie Shallow nastúpili na pódium žiaci IV. G (grafik digitálnych médií), žiaci 4. KL (kozmetik, obchod a podnikanie), žiaci 5.H (hotelová akadémia) a žiaci nadstavbového štúdia 2.N (spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách).

Rozlúčku moderovali Laura Hasznos a Adam Daru, báseň zarecitovala Frederika Hubačeková. Maturantom sa prihovorila riaditeľka školy Mgr. Zuzana Nemčoková, ktorá vyzdvihla a ocenila najlepších študentov. 

Nádherne prednesený príhovor zaznel v podaní Patrície Kakarovej, ktorá sa v mene všetkých maturantov prihovorila prítomným. Vanessa Udvardyová sa s maturantmi rozlúčila za mladších spolužiakov. Krátkym kultúrnym programom prispeli k atmosfére slávnostnej rozlúčky Alžbeta Plevová, Patrícia Kakarová a Frederika Hubačeková. Pár milých slov povedali na rozlúčku svojim žiakom aj triedni učitelia.

S organizačným zabezpečením ústnej formy maturitnej skúšky oboznámila študentov  Ing. Zuzana Hrušovská, PhD., koordinátorka maturitných skúšok.  

Rozlúčku organizačne zabezpečili Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová. O technické zabezpečenie sa postaral Ing. Miloslav Lacko, fotografie zhotovil technik Ľudovít Göbölös.

Všetkým maturantom prajeme šťastnú ruku pri maturitnom stole a veľa krásnych chvíľ v ďalšom živote. 

Mgr. Jana Hríbiková

Fotogaléria

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o