.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceMetodický deň Veľká noc

Veľká noc je jeden z najväčších sviatkov roka. Pri príležitosti tohto sviatku pripravili žiaci I. H a II. H triedy, odbor hotelová akadémia, pod vedením MOV v dňoch 11. - 12. 4. 2019 metodické dni s názvom Veľká noc. Priblížili hosťom veľkonočné tradície, ktoré boli spojené s výzdobou interiéru a skladbou veľkonočného menu. V rámci metodických dní pripravila Bc. Oľga Gagová internú súťaž s názvom „Najkrajšie veľkonočné vajíčko.“

Zapojili sa do nej žiaci učebných odborov a žiaci hotelovej akadémie. Odmenení boli všetci žiaci, ich výtvory boli zaujímavé a trendové. Okrem toho pripravili moderné trendové a tradičné veľkonočné tabule, ktoré osviežili svojimi zaujímavými dekoráciami a slávnostným  couvertom. V slávnostne vyzdobenej reštaurácii privítali hostí, ktorí tak mohli v príjemnej atmosfére osláviť najkrajšie sviatky jari.

Bc. Elena Velšicová

Fotogaléria

 

 

 

Partneri

op vzdelavanie


Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o