.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceLignumexpo - Les Nitra

Dňa 20. 9. 2018 sa uskutočnila odborná exkurzia na výstavu Lignumexpo - Les Nitra pre žiakov 2. a 3. ročníka učebného odboru stolár. Žiaci mohli vidieť najnovšie technológie a strojové zariadenia v  oblastiach výroby nábytku, spracovania a opracovania dreva a ťažby drevnej suroviny.

Čítať ďalej...

Gaudeamus Nitra

Dňa 29. septembra  2018 žiaci V.H a IV.G navštívili VI. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania v Nitre.

Čítať ďalej...

Účelové cvičenia

V dňoch 5. -19. septembra 2018 sa na našej škole uskutočnili účelové cvičenia pre žiakov I. a II. ročníka a Kurz na ochranu života a zdravia pre žiakov III. ročníka.

Čítať ďalej...

Prednáška Barman

Dňa 26.9.2018 sa v priestoroch školskej jedálne uskutočnila zaujímavá prednáška, ktorej obsahom bolo priblíženie a predstavenie práce barmana. Prednášať nám prišli páni Martin Janura a Miroslav Kľačanský zo školy barmana z Banskej Bystrice. Svoju prednášku spestrili vlastnými zaujímavými príbehmi zo života barmanskej práce.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o