.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceTalent SHOW 2018

Talent show je tradičná súťaž našej školy, v ktorej si môžu súťažiaci svoje „umelecké sily“ zmerať v rozličných kategóriách. Tento školský rok mala prevahu hudobná kategória a len dve žiačky súťažili vo výtvarnej oblasti. Každý rok sa do súťaže prihlásia žiaci, ktorí chcú ostatných pobaviť a presvedčiť o tom, že sú dobrí v tom, čo robia.

Čítať ďalej...

Kurz Barista Junior

V dňoch 19.11. až 26.11.2018 sa v našej škole organizoval kurz Junior Barista. Žiaci z hotelovej akadémie a učebných odborov sa dozvedeli niečo o kávovníku, odkiaľ káva pochádza a ako sa spracúva.

Čítať ďalej...

Návšteva Atómovej elektrárne Mochovce

Dňa 08. novembra 2018 sa študenti I. C a III.C triedy po druhej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcimi s PaedDr. Lenkou Rubinskou a Ing. Alenkou Zsigmondovou zúčastnili exkurzie do EMO Mochoviec. Sprevádzal nás príjemný jesenný deň a tak  naša cesta ubiehala pomerne rýchlo. Po príchode do elektrárne nás privítal pán sprievodca Hercz, ktorý nám odporučil preskúmať Energoland s virtuálnou sprievodkyňou, ktorá sa volá GAIA. Našli sme  tu 33 interaktívnych sekcií, ktoré nám poskytli  všetky potrebné informácie o rôznych formách energií, ich využívaní, o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny.

Čítať ďalej...

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

11. ročník školského kola súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) sa uskutočnil dňa 21. novembra 2018. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Kategóriu A tvorili žiaci 3., 4. a 5. ročníka, v kategórii B súťažili žiaci 1. a 2. ročníka. Na spravodlivý a nerušený priebeh súťaže dohliadala odborná porota v zložení  Mgr. Jana Hríbiková a Mgr. Anetta Foltánová.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o