.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceExkurzia - AQUA THERM - NITRA

Dňa 6. februára 2019 sa žiaci prvého a druhého ročníka učebného odboru  profesie inštalatér zúčastnili exkurzie AQUA THERM- NITRA, ktorý sa konal už 20 krát ako Medzinárodný odborný veľtrh  vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej,  meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky. Bol to najväčší veľtrh v histórií v oblasti TZB – technické zabezpečenie budov, ktorého sa zúčastnilo  211  vystavovateľov  zo 7 .štátov sveta.

Čítať ďalej...

Stredoškoláci do sveta

Dovoľujeme si uviesť do pozornosti Grantový program Nadácie Tatra banky s názvom „Stredoškoláci do sveta“, prostredníctvom ktorého nadácia podporuje najlepších slovenských študentov  gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou.

· finančný grant do výšky max. 1 500 € na pokrytie nákladov s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami, alebo so štúdiom na polrok alebo celý školský rok,

· cieľová skupina študenti druhého, tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka na gymnáziu, alebo SOŠ s maturitou,

· v predchádzajúcom ukončenom ročníku študijný priemer 1,5,

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky v stredu 15.3.2019 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24:00 hod. predložené prostredníctvom online formuláru na jej webovej stránke.

Ďalšie informácie súvisiace i s údajmi čo má obsahovať žiadosť sú dostupné na http://mladez.sk/ponuka/grantovy-program-stredoskolaci-do-sveta/

Deň otvorených dverí

14. 12. 2018 sme privítali v priestoroch Strednej odbornej školy služieb školy na Záhradnej ulici záujemcov o štúdium v učebných a študijných odboroch. Deviataci, ale aj ôsmaci zo základných škôl  z celého okresu sa oboznámili s podmienkami štúdia na našej škole, kde im naši žiaci v jednotlivých triedach predviedli svoje zručnosti a vedomosti.

Čítať ďalej...

Anjelské Vianoce

Prisnil sa mi krásny sen, celkom krátko, chvíľočku len ... Týmito slovami sa začal dňa 21. decembra 2018 vianočný program s názvom ANJELSKÉ VIANOCE. Programom nás sprevádzali dvaja anjeli – Paťka Kakarová a Frederika Hubačeková. Snívali sen o zdraví, rodine, priateľstve, láske a šťastí. Týmto hodnotám bol venovaný aj program. Pieseň Sen od Barbary Haščákovej zaspievala Anička Menyheiová. Skladba storočia Angels zaznela v podaní Alžbetky Plevovej. K Vianociam patrí romantika a k romantike valčík. Krásny zamilovaný valčík zatancovali Kiko, Janko, Saška a Laura. Zdravie ako najcennejšiu hodnotu si musí každý z nás chrániť.

Čítať ďalej...

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o