.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LevicePokora, odvaha a múdrosť

Našu školu už po tretíkrát navštívili klienti resocializačného zariadenia Nelegál. Sú to ľudia, ktorí sú závislí od drog rôzneho druhu, alkoholici a patologickí hráči. Prišli medzi nás, aby porozprávali o svojej závislosti a neľahkom osude. Besedy sa tentokrát zúčastnili triedy I.H, II.H, II. KL, I.A a I.D.

Cieľom resocializačného procesu v zariadení Nelegál je adaptácia človeka do bežného života a prirodzeného prostredia. Klienti postupne prechádzajú krokmi, ktoré sú rozdelené do troch fáz (skupín):

1. POKORA – prijať to, čo človek zmeniť nemôže
Prežívanie faktu, že človek sám nemá dostatok sily na to, aby odolával sile závislosti, priznanie si bezmocnosti voči droge, akceptácia vyššej sily (ktorou môže byť napr. komunita) a odovzdanie sa tejto sile.

2. ODVAHA – zmeniť to, čo človek zmeniť môže.
Odvážna identifikácia charakterových chýb človek, priznanie týchto chýb sebe aj inej osobe, pripravenosť na ich odstraňovanie, nájdenie pokory a prosba o pomoc.

3. MÚDROSŤ – aby tieto veci od seba odlíšil
Pokračovanie v osobnej inventúre, každodenný prehľad svojho vlastného konania, duchovné prebudenie, rozvoj duševného života a svojich duševných hodnôt, pomoc ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú a o ňu požiadajú, odovzdávanie načerpaných skúseností. Uplatňovať tieto zásady v každej činnosti.

Žiaci s veľkým záujmom počúvali príbehy a životné osudy klientov Nelegálu. Zanechali v nich silný dojem. Je dôležité si uvedomiť, ako málo stačí na to, aby sme sa ocitli na druhej strane. Práve preto je osveta v podobe takýchto a podobných besied veľmi dôležitá.

Chlapcom držíme palce a opäť ich medzi sebou radi privítame. 

Mgr. Denisa Tóthová

Fotogaléria

FB - Instagram - Youtube

     

Spolupracujeme s Worki.sk

Partneri školy

 

 


 

 

 

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o