.. Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, LeviceOdborné školenie mezoterapia

12. júna 2017 sa v Kozmetickom salóne našej školy konalo odborné školenie na tému Mezoterapia, ku kozmetickému prístroju  Led photon electric Dermapen od Firmy Primavera Andorrana SK s.r.o.. Na zaškolenie a získanie osvedčenia na výkon mezoterapie mali príležitosť  prihlásiť sa, žiačky študijného odboru kozmetik,  a túto možnosť aj využilo niekoľko žiačok II. a III. ročníka. Žiaci prvého ročníka boli zatiaľ len  diváci, ale po skončení školenia  vyslovili záujem o absolvovanie odborného školenia v budúcom školskom roku. 

PaedDr. Iveta Pomothyová

Partneri

op vzdelavanie

Partneri školy

O stránku sa starajú

Mgr. Peter Jedlička
a
Ľudovít Göbölös

webadmin@soslevice.sk

prevádzkovateľ stránky:

Teacher.sk, s.r.o